Om Äppelrosens förskola

Förskolans systematiska kvalitetsarbete och arbetet med Barns berättelser – projekterande och utforskande inriktning, utgår ifrån tidigare område Östers gemensamma tema 3600 barns berättelser där Barnkonventionens artiklar 12 och 31 står i fokus.

Begreppet gemenskap bildar ett paraply i arbetet med Barns berättelser där förskolan har tagit ställning för att barnen har rätt till gemenskap i förskolans utbildning och undervisning inom områdena lek, demokrati, miljö, lärande/utforskande samt språk och kommunikation.

Senast ändrad: