Om Östra Fäladens förskola

Utifrån läroplanen arbetar vi med olika projekt på våra avdelningar. Vår verksamhet inspireras av barnens nyfikenhet och intressen. Vi möter deras frågor och idéer när vi utvecklar vår verksamhet.

I vår pedagogiska verksamhet verkar vi för att synliggöra barnens förmågor. Vi kommunicerar och arbetar tillsammans för att lära av varandra och utvecklar vårt lärande. Vi skapar kreativa möten som stimulerar alla barnens sinnen. Vi uppmuntrar våra barn att ställa frågor och tänka kritiskt.

De yngre barnen

Hos de yngsta barnen utforskas miljöer och material enskilt och i samspel. Genom att dokumentera situationer och reflekterar skapar vi nya upplevelser för barnen och tillsammans utmanar vi deras utveckling och lärande. Vi vill visa tillit till barnens egna kunnande, barnen vet själv vad de vill göra och vi uppmärksammar deras görande. När vi uppmärksammar så utmanar vi barnen vidare på ett lustfyllt och inspirerande sätt utifrån det vi har sett och tolkat.

Kommunikation i undervisningen

Genom att kommunicera på olika sätt med att peka, titta, rörelser eller verbalt samspelar barn och pedagoger i olika situationer där språk och kommunikation utvecklas. Vi vill att alla barn ska känna en tilltro till sina förmågor i sina processer. Vårt material och våra miljöer skapar möjligheter för barnen. Genom pedagogernas förhållningssätt utmanas och stimuleras barns lärande. Pedagogerna stävar efter att uppmuntra lusten och motivationen hos alla barn att vilja lära.

De äldre barnen

De äldre barnen undersöker och tillsammans utvecklar de sina förmågor att arbeta kollaborativt då de använder varandra som resurser och sina olikheter för att utveckla både sig själva och den kontexten de möter. Barnen är delaktiga i avdelningarnas miljöer. Barnen berättar gärna om de olika rummens möjligheter och om hur de har fått vara delaktiga och påverka med hur, vad och varför de vill att miljön ska vara utformad och föränderlig. Barnen skapar en tilltro till sig själva och sitt lärande när vår pedagogiska verksamhet främjar barnens förmågor att arbeta kreativt och kollaborativt, att få tänka kritiskt och att kommunicera. Alla barn har något som driver dem och genom olika projekt har pedagogerna synliggjort gruppen och det enskilda barnet som kreativa individer med massa lust och nyfikenhet.

Läroplan

Vi ser att barnens lekar utvecklar deras förmågor utifrån vår läroplan, de tar ansvar och hjälper varandra, de bjuder in varandra att delta i lekarna. Barnen utvecklar sitt språk och tillsammans erbjuder vi pedagoger nya begrepp och många andra grundläggande kvaliteter som utvecklar barnens kunskaper. Genom olika material i miljön utvecklar barnen ny teknik och skapar nya sammanhang för de material den möter i vår pedagogiska miljö. I lekar och samspel utvecklar barnen en tillit till sina egna förmågor och känner trygghet i dessa. Genom att få leka och röra sig utvecklar vi deras nyfikenhet och lust i vår pedagogiska verksamhet.