Det utvidgade klassrummet

Foto: Colourbox

Välkommen till Det utvidgade klassrummet! På den här sidan hittar du som lärare förslag på aktiviteter knutna till olika platser.

Det utvidgade klassrummet är ett samarbete mellan olika förvaltningar inom Malmö stad och Skoletjenesten på Sjælland kring pedagogiska arenor.

Vår utgångspunkt har varit Holmaskolans modell för upplevelsebaserat lärande med fokus på språkutveckling. Utifrån valt arbetsområde/tema väljer läraren en pedagogisk arena, där eleverna får en upplevelse som en del av lärandet. Upplevelsen förarbetas och efterarbetas i klassrummet på olika sätt. Nedan finns exempel på aktiviteter som följer denna modell. Läraren arbetar på egen hand med sina elever ute på arenorna.

Pedagogisk arena – plats för lärande

En pedagogisk arena kan vara en tågstation, ett grönområde, en kyrkogård eller en annan plats, som klassen utforskar med sin lärare. Det kan också vara en kulturinstitution och annan extern lärmiljö där man bokar program och  möts av en kultur- eller naturpedagog.

Idékataloger:

Våra fem sinnen

Det medeltida franciskanerklostret i Kungsparken

Med utgångspunkt i det medeltida klostret som en gång låg i Kungsparken, upplever vi det medeltida samhället genom historia, bild, berättelse och drama.

Skulpturvandring i Pildammsparken

Träna språk genom en spännande skulpturvandring i Pildammsparken.

Åka tåg

Med Nils Holgersson i Slottsparken

Utifrån en nyskriven saga vandrar vi i Nils Holgerssons spår i Malmö. Från Slottsmöllan till fågeldammen i Slottsparken:

Odling i Slottsträdgården

I Slottsträdgården kan du odla med dina elever. Under våren kan ni så, plantera och sätta, rensa ogräs, och undersöka. Efter sommarlovet är det tid för skörd.

På egen hand i Torup

I 200 år har Torup varit malmöbornas främsta rekreationsområde. Idag har det också blivit en spännande lärmiljö för skolklasser - med berättelser från slott och koja och tillgång till skiftande natur, både skogs- och våtmarker.

Gamla begravningsplatsen

Den gamla begravningsplatsen erbjuder en annorlunda lärmiljö. Hitta runt bland gravstenarna med hjälpa v karta och läs och lär om yrken förr.

Fler tips finns på Pedagogiska kartor, klicka på bilden nedan!

Pedagogiska kartor

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-27 15:29