Rosengård

Fortsatt planering i Törnrosen och del av Örtagården 

Utvecklingen av Örtagården och Törnrosen fortsätter. Det nya torget vid Bennets bazaar är klart och lika så upprustningar längs Rosengårdsstråket. Hösten 2013 invigdes också den nya aktivitetsplatsen Rosens Röda Matta. I området Törnrosen och Örtagården pågår nu planeringen för att ytterligare utveckla området med nya bostadshus, verksamhetslokaler och andra funktioner i projektet Culture Casbah.

Culture Casbah

MKB planerar nytt i Rosengård! Projektet Culture Casbah är ett projekt som i framtiden kommer att bidrar med nya bostäder, många nya lokaler, mötesplatser och ett stort serviceutbud.

Nu är planprogrammet antaget i Stadsbyggnadsnämnden. Läs och ladda ner planprogrammet här nedan.

Vad händer med mina synpunkter?

Efter samrådstiden tar vi hand om alla åsikter och synpunkter som kommit in. Vi har fått in synpunkter från både boende inom och nära planprogramområdet, som består av områdena Törnrosen och del av Örtagården. Era synpunkter har sammanställs i en samrådsredogörelse, som ligger till grund för ändringar i planprogrammet. Nästa steg är att planprogrammet godkänns i Stadsbyggnadsnämnden.


Nästa steg nu efter att planprogrammet har godkänts politiskt är det dags att upprätta en detaljplan. I detaljplanearbetet kommer det också att samrådas med boende och berörda, så många av oss kommer att mötas igen i någon form av dialog i framtiden!


Senast ändrad: 2015-04-16 16:07