Om Älggårdens förskola

På Älggårdens förskola finns grupperna Delfinen, Sälen, Bläckfisken, Valen, Krabban och Storfisken.

Biblioteket

Forskning visar hur viktigt det är att läsa högt för de mindre barnen. Där utvecklas barnens språk och förståelse oavsett vad barnet har för bakgrund eller kommer ifrån. Hur väcker vi de mindre barnens nyfikenhet för böcker, läsning och olika språk? Ett sätt är att se till att det finns bra tillgång till litteratur och en bra miljö att läsa i på våra förskolor.

Delfinen 1-3 år

Språket främjas genom bland annat sång, flanosagor och språkpåsar. Motoriken främjas genom rörelselek och utevistelse.

Delfinens mobiltelefon: 0766-33 77 24

Bläckfisken och Valen 3-5 år

Vi tar tillvara på barnens naturliga nyfikenhet och frågeställningar och betonar lekens betydelse. Vi arbetar mycket med samarbete, skapande, rörelse, drama, språk och siffror.

Bläckfisken mobiltelefon: 0766-33 77 23
Valens mobiltelefon: 0768-69 81 24

Krabban 1-3 år

Vi arbetar i smågrupper och gärna med något tema. Mycket fokus läggs på självständighet, motorik och den språkliga utvecklingen. På Krabban har vi dagligen rutiner med bland annat sångsamling, fruktstund, sagoläsning, måltider och sov-vila. De små barnen sover cirka 1-2 timmar mitt på dagen. Krabban Knut är vår maskot.

Krabbans mobiltelefon: 0766-337720

Sälen 3-5 år

På Sälen har vi kreativt skapande där vi tar vara på barnens inre kunskaper. Vi arbetar med språket genom sagor, sång och samtal utefter barnens egna tankar. Vi bakar ofta med barnen för att på ett naturligt sätt få in matematik på ett roligt och lekfullt sätt.

Motoriken främjas genom rörelse en gång i veckan i samarbete med Bläckfisken samt genom barn qigong och utevistelse. Vi har även femårsgrupp tillsammans med Bläckfisken och Minifiskarna.

Sälens mobiltelefon: 0766-33 77 28

Storfisken 5 år

Storfisken har uteprofil och ger sig iväg ett par gånger i veckan. Är vi inte och odlar i vårt trädgårdsland eller bygger på vår egen gård, så är vi ute på våra christianiacyklar och letar efter äventyr i naturen eller på något av stadens spännande museer eller bibliotek.

Vi betraktar hela vårt närområde som vår pedagogiska miljö, vilket ger fantastiska möjligheter till kreativitet, lärande och utveckling.

Storfiskens mobiltelefon: 0768-69 81 23.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-10-15 12:09