Om Änghagens förskola

Personalen på Änghagens förskola har genomgått en handledning i genuspedagogik och vi arbetar med genus som en naturlig del i vår verksamhet. Hur vi pedagoger behandlar barnen påverkar deras självkänsla och självuppfattning. När det gäller genus så erbjuder vi barnen en stor bredd av leksaker som uppmuntrar till olika roller och beteenden.  

Ni föräldrar är viktiga för oss. Vi värdesätter en dagliga kontakten med er och pratar med er om era barn vid lämning och hämtning. På vår förskola har vi utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraråd och en blogg.

Vår miljö

Förskolan ligger intill ett stort grönområde med en temalekplats, inriktad på rörelse. Grönområdet som gränsar till förskolans gård är en inspirerande utemiljö för barnen. Vår egen gård har gungor, sandlåda och rutschkana.

I takt med barnens behov och med tanke på det aktuella temat förändras och förnyas innemiljön runt om konstant. Den trygghet och nyfikenhet som miljön ger, både inne och ute, märks tydligt hos både personal och barn.

Mer om oss

Änghagen är en förskola i liten skala där alla känner varandra. Vi har en avdelning för mindre barn (Labolina) och en för äldre barn (Laban). Änghagen har 31 platser fördelade på två avdelnigar. På vår förskola arbetar både förskollärare och barnskötare. Vi är en mångkulturell förskola, med barn och pedagoger från många olika länder.

Vi har en egen kokerska som lagar god ekologisk mat. Köket är placerat mitt i huset, så att vi alla känner de goda dofterna sprida sig under dagen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-10-01 11:28