Om Ängslätts förskola

Tillsammans leker och sjunger vi, skapar och experimenterar. Vi strävar efter att ge barnen upplevelser som utmanar deras fantasi och kreativitet. På vår stora härliga gård spelar vi boll, bygger och konstruerar eller skapar och odlar.

En dag i veckan är barnen i vår fina lekhall. Där älskar de att klättra, hoppa, hänga, balansera och mycket mer.

På fredagar samlas 3-5-åringar till gemensam sångstund. Barnen lär sig en stor sångskatt, bestående både av gamla klassiska sånger och helt nya, vilka vår musikansvarige förskollärare komponerar själv. De yngre barnen har sångstund på sin egen avdelning.

Dagligen disponerar barnen tid för fri lek. Då stimuleras barnens språk, fantasi, inlevelseförmåga och sociala samspel genom turtagning och kommunikation.


Barnens och personalens ledord för verksamheten är:

Vi leker och lär - därför är vi här!

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-13 16:36