Föräldrasamverkan

Föräldrars insyn och delaktighet i sitt barns förskoleverksamhet är betydelsefullt för samarbetet mellan hem och förskola. Vi månar om att hålla en god kontakt och dialog med våra föräldrar så alla ska känna sig välkomna.

Varje läsår träffar vi föräldrar enskilt och samtalar kring deras barns trivsel, lärande och utveckling vid s.k. utvecklingssamtal. Exempel på andra mötesformer som vi bjuder in till är:

Föräldramöte varje termin, där vi presenterar verksamheten, diskuterar och lyssnar till föräldrarnas synpunkter.

Föräldrakaffe/drop-in har vi varje termin under eftermiddagarna då verksamheten är igång, så att alla barn, föräldrar och pedagoger kan träffas.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-06-28 11:01