Om Östra Fäladens förskola

Östra fäladens förskola består av fyra avdelningar:
Norrskenet 1-3 år
Kometen 1-4 år
Galaxen 2-4 år
Vintergatan 4-5 år

Miljöerna är uppbyggda som mötesplatser och ska inspirera och utmana till lekar utifrån de 100 språkens perspektiv.

Vi arbetar projektinriktat och undersökande och är nyfikna på barns intressen. Tillsammans utforskar vi barns upptäckter, lek och lärande.

Verktyget som vi använder är pedagogisk dokumentation. Vi filmar, fotograferar och antecknar barnens lärprocesser som vi pedagoger reflekterar kring tillsammans med barn och föräldrar.

Utemiljön används flitigt och upplevelser i utemiljön erbjuder ett variationsrikt lärande som stimulerar alla sinnen.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-06-27 14:57