Godstrafik

Vi arbetar med frågor som handlar om godstrafik på många olika sätt. Här kan du läsa om dem.  

Godstrafikprogram

Fastighets- och gatukontoret har i samarbete med stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen tagit fram ett godstrafikprogram för Malmö. Arbetet inleddes hösten 2012 och i april 2014 antog Tekniska nämnden programmet.

Finalist i Årets logistikkommun - igen!

Utmärkelsen Årets Logistikkommun, som tidningen Intelligent Logistik delar ut, vill stimulera till ökad insikt om logistikens roll i hela samhället och kommunernas möjligheter att förbättra sin logistik, stadsmiljö och attraktivitet. För andra året i rad var Malmö en av finalisterna och konkurrerade i år om förstaplatsen med Eskilstuna och Göteborg och Stockholm.

Göteborg tog hem vinsten som delades ut under Logistik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg den 20 maj. Göteborg, som under en lång tid har arbetat både strategiskt och operativt med dessa frågor, är en värdig vinnare. De har välfungerande bud- och stadsleveranser som samlastar och levererar gods till näringsidkare i innerstaden och de har också bedrivit ett framgångsrikt samverkans- och dialogarbete med branschen.

Självklart satsar vi i Malmö på att ta hem vinsten nästa år. Vi har redan kommit en bra bit på väg med Sveriges första godstrafikprogram och det strategiska arbete vi bedriver med utgångspunkt från programmet. Under året kommer vi att genomföra ett pilottest med samlastning inom SamCity. Pilottestet kommer att ge lärorika resultat som många kommuner kommer att kunna ta del av och använda i sina arbeten med en bättre citylogistik. Vi kommer även att utveckla vårt godsnätverk och starta nya samverkansformer med branschen. Framöver kommer förhoppningsvis även effekterna av vår godstrafikutbildning börja visa sig i form av en större medvetenhet om godstrafikens behov vid planering och genomförande. Det är egentligen det viktigaste budskapet i godstrafikprogrammet, att se godstrafiken som ett eget trafikslag och att ta hänsyn till dess behov så att vi får en ännu mer väl fungerande och attraktiv stad.

Diplom med motivering finns här (pdf, 2.2 MB).

SAMCITY

Malmö stad har med stöd av medel från Vinnova tagit fram en affärsmodell för ett hållbart försörjningssystem för en attraktiv stad, även kallat SAMCITY. Arbetet har skett i en grupp bestående av representanter från Citysamverkan, Sveriges Åkeriföretag syd, COOP Medlem Syd, Svensk Handel, Fastighetsägarna Syd och Lunds Tekniska Högskola. Projektet är en del av Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation. Arbetet i projektet har bedrivits under perioden maj 2013-januari 2014. Nedan finns en länk till slutrapporten för projektets steg 1.

I maj 2014 beviljades projektet ytterligare medel från Vinnova för att i en pilotsatsning under 2015 testa samlastningsmodellen i Malmö city. Denna projektfas, som utgör steg 2 i projektet, genomförs under 2014-2016, och drivs av samma projektkonstellation som steg 1. Gatukontoret är koordinator för projektet.

Senast ändrad: 2018-06-15 15:02