Katt. Foto: colourbox

Katter

Du som är kattägare har ett ansvar, både för att din katt mår bra och för att den inte ska störa andra. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn. Du skyddar katten mot sjukdomar och andra skador och undviker klagomål från grannar.

Störs du av katter som springer på din tomt?

Det har i domstol slagits fast att katter har rätt att röra sig fritt över andras tomter än sin ägares. Det är ingen olägenhet för människors hälsa (sanitär olägenhet som det tidigare hette) om en eller flera katter förorenar på din tomt. Ansvaret ligger på dig att freda dig genom att till exempel schasa iväg katten. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och katten kommer in i din bostad. Det är viktigt att förtydliga att detta INTE ger dig rätt att skada katten i fråga.
 
Om det rör sig om hemlösa katter kan du höra av dig till en av många ideella föreningar som finns i Malmö, som jobbar med att ta hand om och omplacera hemlösa katter. Några exempel:
www.kattjouren.nu, www.raddakatten.se

Senast ändrad: 2019-01-08 14:56