Fakta och statistik

Här hittar du statistik om Malmö som är uppdelad ämnesvis. Här presenteras även fakta om Malmös utveckling över tid inom olika områden.

För att få ett större perspektiv jämförs ibland Malmö med Stockholm och Göteborg och i vissa fall med riket i genomsnitt. Det finns också gott om länkar för dig som vill fördjupa dig ytterligare.

SCB om Malmö - jämför med andra kommuner

Ekonomifakta om Malmö - jämför med andra kommuner

Malmöläget - fakta kopplat till näringslivet

 

I Excelfilen  Statistikunderlag för Malmös områden (excel, 10.2 MB) hittar du statistik för områden som: Ålder och kön, Flyttningar, Hushållsstorlek, Hushållstyp, Utländsk bakgrund, Födelseland, Utbildningsnivå, Pendling, Dag- och Nattbefolkning efter SNI, Förvärvsarbetande, Förvärvsgrad, Förvärvsinkomst, Förvärvs- och kapitalinkomst, Disponibel inkomst, Ekonomiskt bistånd, Upplåtelseform, Hustyp, Bilägare, Bilar i trafik, Körkortsinnehav.

Uppdaterat 2019-03-14

 

Underlaget uppdateras löpande utifrån Statistiska centralbyråns databaser.

 

Variabelbeskrivning (pdf, 117.8 kB), statistikunderlag

Vill du ha mer statistik finns följande webbplatser


Statistik för Köpenhamn: www.kk.dk/statistik
Statistik för Skåne: www.skane.se
Statistik för Öresund: www.orestat.se
Statistik från Statistiska centralbyrån: www.scb.se

Senast ändrad: 2019-03-14 07:06