Befolkning

Demografi beskriver en befolknings fördelning, storlek och sammansättning. Det kan avse ålder, kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, intressen, utbildning, civilstånd eller annat.

Följ länkarna nedan för att läsa mer om Malmös befolkningstillväxt, åldersfördelningen bland Malmöborna och hur in- och utflyttningen ser ut i staden.

Foto: Apelöga

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-20 11:56