Publicerad 2019-01-02 14:08

Senast uppdaterad 2019-01-02 14:16

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmararknads- och socialnämnden hade sammanträde 2 januari. §§ 1-13 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.