Publicerad 2019-02-05 11:59

Senast uppdaterad 2019-02-05 12:03

Anslag: justerat protokoll.

Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 28 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.