Publicerad 2019-02-07 09:36

Senast uppdaterad 2019-02-07 09:38

Anslag: justerat protokoll

Förskolenamndens arbetsutskott hade sammanträde 28 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.