Publicerad 2019-01-08 09:55

Senast uppdaterad 2019-01-08 09:59

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 7 januari. § 5 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.