Publicerad 2019-01-11 09:46

Senast uppdaterad 2019-01-11 09:48

Anslag: justerat protokoll

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.