Publicerad 2019-01-11 09:53

Senast uppdaterad 2019-01-11 09:55

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 11 januari. Protokollet är nu  justerat och har tillkännagivits genom anslag.