Publicerad 2019-01-11 11:05

Senast uppdaterad 2019-01-11 11:20

Anslag: justerat protokoll

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 11 januari. Prokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.