Publicerad 2018-02-27 15:17

Senast uppdaterad 2018-02-27 15:19

Anslag: justerat protokoll

Förtroendenämnden hade sammanträde 19 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.