Publicerad 2018-03-01 15:22

Senast uppdaterad 2018-03-01 15:25

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämnden hade sammanträde 28 februari. §§ 30-32 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.