Publicerad 2018-03-01 15:26

Senast uppdaterad 2018-03-01 15:28

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 21 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.