Publicerad 2018-02-28 09:21

Senast uppdaterad 2018-02-28 09:23

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 28 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.