Publicerad 2018-03-07 14:25

Senast uppdaterad 2018-03-07 14:28

Anslag: justerat protokoll

Utskottet för demokrati jämställdhet och mänskliga rättigheter hade sammanträde 14 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.