Publicerad 2018-03-08 08:12

Senast uppdaterad 2018-03-08 08:16

Anslag: justerat protokoll.

Miljönämnden hade sammanträde 22 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.