Publicerad 2018-03-08 09:41

Senast uppdaterad 2018-03-08 09:44

Anslag: justerat protokoll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 26 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.