Publicerad 2018-03-08 09:50

Senast uppdaterad 2018-03-08 09:54

Anslag: justerat protokoll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 5 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.