Publicerad 2019-03-01 10:35

Senast uppdaterad 2019-03-01 10:39

Anslag: justerat protokoll

Miljönämnden hade sammanträde 19 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.