Publicerad 2019-03-05 09:47

Senast uppdaterad 2019-03-05 09:50

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämnens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 25 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.