Publicerad 2019-03-05 10:12

Senast uppdaterad 2019-03-05 10:17

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen hade sammanträde 22 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.