Publicerad 2019-03-08 10:10

Senast uppdaterad 2019-03-08 10:12

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 1 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.