Publicerad 2019-03-08 13:02

Senast uppdaterad 2019-03-08 13:07

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 4 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.