Publicerad 2019-03-14 13:43

Senast uppdaterad 2019-03-14 13:45

Anslag: justerat protokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 7 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.