Publicerad 2019-03-14 15:31

Senast uppdaterad 2019-03-14 15:34

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 mars. §§ 55-58 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.