Publicerad 2019-03-14 15:40

Senast uppdaterad 2019-03-14 15:45

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 7 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.