Publicerad 2018-12-06 08:12

Senast uppdaterad 2018-12-06 08:17

Anslag: justerat protokoll.

Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 28 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.