Publicerad 2018-02-23 16:35

Senast uppdaterad 2018-02-23 16:39

Anslag: justerat protokoll.

Fastighetskontoret hade sammaträde 22 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.