Publicerad 2018-02-26 14:33

Senast uppdaterad 2018-02-26 14:40

Anslag: justerat protokoll

Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 15 februari. §§ 36-49, §§ 51-58 samt §§ 60-76 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.