1600-tal

Malmö blir svenskt

Stadsrundtur 1600-tal

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Under 1600-talet upplevde Malmö en nedgång: sjukdomar, missväxt och krig påverkade staden och dess invånare. Det var också under denna tid som Malmö gick från att vara en dansk till att bli en svensk stad.

Det var goda tider i början av 1600-talet, Malmö blomstrade. Stadens varor efterfrågades, men ganska snart skedde en ekonomisk nedgång. Malmö var en olycksdrabbad stad.

1600-talet var en tid av missväxt och sjukdomar, men också en tid då Skåne drabbades av de många krigen mellan svenskarna och danskarna. Många blodiga strider utspelade sig på skånsk mark och fick konsekvensen att Skåne skövlades av både svensk och dansk militär.

1600-talet Nya möjligheter för Malmö är ett lektionsmaterial som bygger på att eleverna bygger historiska referensramar med hjälp av historiska källor, förstahands- och andrahandskällor, och knyter ihop dessa med fysiska platser i staden. Materialet har tagits fram av Pedagogisk Inspiration Malmö i samarbete med Kryddgårdsskolan, Malmö Stadsarkiv och Malmö museer.

Lektionsmaterial

Digitala resurser

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2019-07-01 12:22