1700-tal

Nya möjligheter för Malmö

1700-tal stadsrundtur

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Det skedde många förändringar i Malmö under 1700-talet. Staden växte från att ha varit en liten stad med många öde hus och gårdar efter pesten 1712 till att bli en blomstrande handelsstad i slutet av århundradet.

För Malmö slutade 1600-talet oroligt med krig och pest och 1700-talet började på samma sätt, med krig och pest.

Den tillbakagång som skedde sedan Malmö försvenskades efter 1658 och pestens härjningar i början på 1700-talet avtar och vid mitten av 1700-talet ser man en positiv utveckling både vad gäller befolkning och handel. Utvecklingen tar verkligen fart när hamnen börjar byggas 1775.

1700-talet Nya möjligheter för Malmö är ett lektionsmaterial som bygger på att eleverna bygger historiska referensramar med hjälp av historiska källor, förstahands- och andrahands-källor, och knyter ihop dessa med fysiska platser i staden. Materialet har tagits fram av Pedagogisk Inspiration Malmö i samarbete med Kryddgårdsskolan, Malmö Stadsarkiv, Malmö museer och Malmö Högskola.

I filmen Malmös lokalhistoria - 1700-talet Nya möjligheter för Malmö med ett källkritiskt perspektiv visas och berättas om lektionsmaterialets innehåll.

Lektionsmaterial

Digitala resurser

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2019-07-03 09:47