1700-tal

Nya möjligheter för Malmö

1700-tal stadsrundtur

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Det skedde många förändringar i Malmö under 1700-talet. Staden växte från att ha varit en liten stad med många öde hus och gårdar efter pesten 1712 till att bli en blomstrande handelsstad i slutet av århundradet.

För Malmö slutade 1600-talet oroligt med krig och pest och 1700-talet började på samma sätt, med krig och pest.

Den tillbakagång som skedde sedan Malmö försvenskades efter 1658 och pestens härjningar i början på 1700-talet avtar och vid mitten av 1700-talet ser man en positiv utveckling både vad gäller befolkning och handel. Utvecklingen tar verkligen fart när hamnen börjar byggas 1775.

1700-talet Nya möjligheter för Malmö är ett lektionsmaterial som bygger på att eleverna bygger historiska referensramar med hjälp av historiska källor, förstahands- och andrahands-källor, och knyter ihop dessa med fysiska platser i staden. Materialet har tagits fram av Pedagogisk Inspiration Malmö i samarbete med Kryddgårdsskolan, Malmö Stadsarkiv, Malmö museer och Malmö Högskola.

I filmen Malmös lokalhistoria - 1700-talet Nya möjligheter för Malmö med ett källkritiskt perspektiv visas och berättas om lektionsmaterialets innehåll.

Lektionsmaterial

Digitala resurser

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-19 14:26