Mäta längd åk 1-3

Matematik längd

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

När praktik möter teori inom matematiken och gör begrepp begripliga. Mäta längd är ett lektionsmaterial som använder den närmsta utemiljön i undervisningen i samspel med klassrummet.

Genom ett undersökande arbetssätt, att mäta med olika mätverktyg från det informella till det formella och att skapa sina egna mätverktyg, får eleverna en känsla för nutida och äldre måttenheter. Genom praktiskt arbete får eleverna verklighetsnära erfarenheter som underlättar vid mer teoretiskt arbete.

Lektionsmaterial

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Senast ändrad: 2019-07-03 08:08