Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt

Kompetens­centrum mot våld i nära relationer

Kompetenscentrum är ett utbildningscentrum om våld i nära relationer för yrkesverksamma. Ett tjugotal kommuner i Skåne har hittills skrivit avtal och arbetar tillsammans med Kompetenscentrum i visionen att synliggöra och motverka våldet i Skånes kommuner.

Kompetenscentrums uppgift är att

  • säkerställa att kommunens anställda får kontinuerlig och långsiktig kompetensutveckling inom ämnet våld i nära relationer
  • synliggöra hur konsekvenserna av våldet påverkar de vuxna och barn som påverkas av våldet
  • ge kunskap så att kommunernas personal lättare upptäcker tecken på våld och vågar fråga om våldet.
  • Hur går vi med?

    Målet är att samtliga kommuner i Skåne ska ha anställda med en bred kunskap inom ämnet. Avtalskommunerna får fortlöpande utbildningar enligt önskemål inom ämnet våld i nära relationer. De kommuner som är intresserade att gå med i Kompetenscentrum kan kontakta oss för mer information: kompetenscentrum@malmo.se. Vi finns också på instagram.

    sv