Komvux Malmö Centrum

Komvux Malmö Centrum är ett rektorsområde för upphandlad vuxenutbildning och vi samarbetar med flera olika utbildningsanordnare.

Beställning av betyg på Gr/Gy - klicka här!


Inom rektorsområdet erbjuds svenskundervisning för invandrare (SFI)  samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Kursstarter inom SFI sker kontinuerligt under året och anmälan till utbildningen görs på Vägledningscentrum.

Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har vi yrkesutbildningar och flexibel distansundervisning.

Kurskombinationer och flexibilitet

Som studerande är du säkert angelägen om att nå ditt mål så fort som möjligt. För att göra studierna effektiva är det viktigt att i studieplaneringen utgå ifrån dina individuella behov och förutsättningar. Tillsammans med utbildningsanordnarna verkar vi för flexibilitet och individanpassning i utbildningarna.

Distanskurser

Kurserna har ett individuellt upplägg . Du väljer själv studietakt och tillsammans med din kontaktperson på skolan gör du din studieplanering, dvs din studieplan. Du studerar via vår lärplattform Exlearn2. Kursen har några obligatoriska moment som görs på skolan.

Våra distanskurser finns på MiRoi. Information om MiRoi och deras kursutbud hittar du här.

Ansökningsperiod för distanskurser på MiRoi med kursstart 15/1 2018 är 25/10-15/11  

Yrkesutbildningar

Information om utbildningsanordnare och deras yrkesutbildningar:

Astar AB
Hermods AB
Hvilan Utbildning
Lernia AB
Movant
Svensk Vård och Kompetensutveckling
Yrkesakademin

Validering på gymnasial nivå inom Komvux Malmö

Vad är validering (validering av reell kompetens)?

Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur man fått dem.

Detta ingår i en valideringsprocess:

Validering inom Komvux Malmö

Inom Komvux Malmö går validering till så att man ansöker om att få gå en utbildning (kurspaket) inom det yrkesområde man har kunskap om/vill validera inom på ansökningssidan; www.malmo.se/komvuxansokan
Tänk på att du måste uppfylla förkunskapskraven.

Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Har du kunskaper inom kurserna som ingår i kurspaketet kan dina kunskaper valideras och din totala utbildningstid blir då kortare. De kurser eller delar av kurser som du inte har kunskaper inom studerar du som vanligt. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning.

Med start i augusti 2017 sker validering hos respektive utbildare/skola när du blivit antagen och startat på utbildningen.

Om du vill validera, kontakta din utbildningsanordnare/skola när du fått ditt antagningsbesked, så de blir uppmärksamma på ditt behov.

Mer information och ansökan

Om du behöver hjälp med din ansökan eller mer information, kan du vända dig till Malmö Vägledningscentrum, Föreningsgatan 7A

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-15 12:53