Komvux Malmö Centrum

Komvux Malmö Centrum är ett rektorsområde för upphandlad vuxenutbildning och vi samarbetar med flera olika utbildningsanordnare.

Inom rektorsområdet Komvux Malmö Centrum erbjuds svenskundervisning för invandrare (SFI) samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

  • Kursstarter inom SFI sker kontinuerligt under året och anmälan till utbildningen görs på Vägledningscentrum.

  • Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har vi yrkesutbildningar och flexibel distansundervisning.

Utbildningar och ansökan

Se ansökningswebben, malmo.se/komvuxansokan, för information om aktuella kurser.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-07 08:38