Komvux Malmö Södervärn

Våra grundläggande och gymnasiala kurser är på Heleneholmskolan.

All undervisning inom grundläggande och gymnasiala kurser vid Komvux Malmö Södervärn sker på:
Komvux Malmö Södervärn - Heleneholmskolan
Munkhättegatan 1
214 56 Malmö.
Tel. reception: 040 - 34 33 35

De flesta av våra SFI-kurser är på Södervärnskolan.

Kurser i Svenska för invandrare (SFI) inom Komvux Malmö Södervärn har vi på:
Komvux Malmö Södervärn - Södervärnskolan
Spårvägsgatan 9
214 27 Malmö.
Tel. reception: 040 - 34 32 55

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Frånvaroanmälan

Elev är skyldig att meddela frånvaro, sjukfrånvaro och vård av barn.
Ring varje dag som du måste vara hemma från skolan.
Vid anmälan - ring 040-68 49 442
Du kan också mejla till kms.sjuk@malmo.se

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-06 13:27