Kv. Trevnaden

Kvarteret Trevnaden

För hållbar stadsutveckling i Sofielund

Sedan 2018 har projektparterna inom Case Sofielund: 2030 arbetat med en hållbar stadsutveckling i Sofielund. Genom att arbeta med de globala målen på ett lokalt plan vill vi öppna upp möjligheter för verksamheter, medborgare och fastighetsägare att tillsammans skapa en attraktiv plats för boende och besökare. Kärnan i det här projektet är Kv.Trevnaden, som är placerat i hjärtat av Sofielund.

Kv. Trevnaden ligger i norra Sofielund och ramas in av Rolfsgatan, Lönngatan och Lantmannagatan. Kvarteret är fullt av liv på dagarna med flera aktiva verksamheter, skolor och fritidshus, men många kvällar ekar platsen tom. Med de globala målen som vägledare vill vi uppmuntra aktivitet och hållbar utveckling för ett Sofielund att trivas i.