Kvarteret Trevnaden

För hållbar stadsutveckling i Sofielund

Sedan 2019 har projektet Case Sofielund 2030 arbetat med hållbar stadsutveckling i Sofielund. Genom att arbeta med de globala målen på ett lokalt plan vill vi öppna upp möjligheter för verksamheter, medborgare och fastighetsägare att tillsammans skapa en attraktiv plats för boende och besökare. Relativt små insatser i vardagen och i närmiljön kan göra praktisk skillnad lokalt och sammantaget få en stor effekt för hållbar utveckling globalt.

Kärnan i det här projektet är kvarteret Trevnaden, som är placerat i norra Sofielund och ramas in av Rolfsgatan, Lönngatan och Lantmannagatan. Området är fullt av liv på dagarna med flera aktiva verksamheter, skolor och fritidshus. Med de globala målen som vägledare vill vi uppmuntra aktivitet och hållbar utveckling för ett Sofielund att trivas i.

Sidan håller på att uppdateras. Vissa undersidor är därför inte tillgängliga just nu.

Om området kvarteret Trevnaden


Idag kallas området inom Bokgatan, Lantmannagatan, Lönngatan och Rolfsgatan för kvarteret Trevnaden. För flera år sedan var kvarteret Trevnaden ännu större och täckte bland annat in det som idag kallas Lärboken och Bokmärket.

Här hittar du en karta på området, med kvartersnamnen utskrivna på fastigheterna.

I Testbädd Kv Trevnaden har vi vår utgångspunkt i just kvarteret Trevnaden, men vi kommer också skapa aktiviteter för hållbar stadsmiljö i närområdet.

Har du frågor om initiativet, eller kanske idéer på hur du kan vara en del av arbetet? Kontakta projektledare Elin på miljöförvaltningen.

Elin.hasselberg@malmo.se

sv