Webblärande LärKan

Webblärande LärKan är Malmö stads e-lärande inom vård och omsorg.

Från och med den 17 januari 2019 kommer alla utbildningar i LärKan endast finnas tillgängliga för medarbetare i Malmö stad. Du som arbetar i Malmö stad, hittar LärKan, under It-stöd och system på Komin, Malmö stads intranät.

Har du frågor, kontakta Eva-Marie Wendel Kvalitetsutvecklare
e-lärande: eva-marie.wendel@malmo.se

Senast ändrad: 2019-01-18 09:40