Webblärande LärKan

Webblärande LärKan är Malmö stads e-lärande inom vård och omsorg.

OBS! fr.om den 14 januari 2019 kommer endast anställda i Malmö stad ha tillgång till dessa utbildningar.

Har du frågor, kontakta Eva-Marie Wendel Kvalitetsutvecklare
e-lärande: eva-marie.wendel@malmo.se

Agera i butik

En webbutbildning om saker att vara medveten om när man
skall handla i butik. Utbildningen är skapad av dietisten Frida Axberg.

Utbildningsfilm Samordnad Individuell Plan (SIP)

I filmen får du följa patienten Ellens fortsatta resa från utskrivningen från slutenvården till SIP-mötet i hemmet.

Utbildningsfilm Samverkan vid 
utskrivning

I filmen får du följa patienten Ellens resa från inskrivning i den slutna vården till primärvården och kommunal vård och omsorg.

Föreläsning IBIC

I denna film kommer du
att presenteras för grunderna om hur man handlägger ett ärende enligtsocialstyrelsens arbetsmodell; Individens behov i centrum (IBIC)

 

 

Film hälso- och sjukvårdsavtalet

Filmen bygger på Malmö stads checklistor för hälso- och sjukvårdsavtalet.

Psykisk ohälsa hos personer med lindrig utvecklingsstörning

Utbildning om hur man upptäcker psykisk ohälsa och hur man kan underlätta för den som mår dåligt.

Förflyttning med personlyft

Utbildningar om förflyttning med personlyft.


 

bild på man som faller

Basal hygien

Utbildning i basala hygienrutiner inom vård och omsorg.
sköterska och brukare går pratar med varandra

Genomförandeplan

Utbildningar om upprättande av genomförandeplan.
bild som visar kvinna i säng med kuddar för tryckskadeprevention

Trycksårsprevention

Utbildning om risker, konsekvenser och förebyggande åtgärder.

kvinna provsmakar mat

Mat och nutrition

Utbildningar om mat, måltider och nutrition.sköterska och brukare går pratar med varandra

Samsjuklighet

Utbildning, psykiatriska tillstånd & alkohol- eller narkotika missbruk.
bild på man som faller

Fallprevention

Utbildning om risker, konsekvenser och förebyggande åtgärder.sjuksköterska och brukare går igenom läkemedel

Läkemedelshantering

Utbildning om att överräcka läkemedel.
Senast ändrad: 2018-10-03 09:30