Webblärande LärKan

Webblärande LärKan är Malmö stads e-lärande inom vård och omsorg.

Från och med den 17 januari 2019 kommer alla utbildningar i LärKan endast finnas tillgängliga för medarbetare i Malmö stad. Du som arbetar i Malmö stad, hittar LärKan, under It-stöd och system på Komin, Malmö stads intranät.

Har du frågor, kontakta Fannie Engkvist, kvalitetsutvecklare för 
e-lärande: fannie.engkvist@malmo.se

Senast ändrad: 2019-06-17 11:05