Lindeborgsskolan

Lindeborgsskolan

Lindeborgsskolan nyrenoverad 2016. Foto: © Malmö stad / Christer Ohlsson

Lindeborgsskolan är en F–9-skola med i dag cirka 650 elever. Av dem går cirka 350 elever på låg- och mellanstadiet, årskurs F–6 och cirka 300 går på högstadiet, årskurs 7–9.

På studiedagen den 27 november är fritids på
Lindeborgsskolan stängt.

Mvh Personalen på fritids

 

Ang GDPR i Malmö Stad (pdf, 123.2 kB)

Nyheter om skolskjuts inför läsåret 2018/2019 (pdf, 117.3 kB)
Om filmning och fotografering på skolan
(pdf, 62.1 kB)
Nya rutiner för mobiltelefoner under lektionstid (pdf, 191.8 kB)
Förtydligande  ang. Malmö skolrestaurangers policy om specialkoster. (pdf, 81.9 kB)

Snabbval

Senast ändrad: 2018-09-19 12:16