Det märks att världen samlas i MalmöDen 13 oktober arrangerar Sveriges regering Malmö internationella forum,
där ledare och organisationer från hela världen möts för att stärka arbetet
för hågkomsten av Förintelsen och bekämpa antisemitism.

Den 13 oktober arrangerar Sveriges regering Malmö internationella forum, där ledare och organisationer från hela världen möts för att stärka arbetet för hågkomsten av Förintelsen och bekämpa antisemitism. Malmö stad arbetar aktivt mot antisemitism, antiziganism och alla former av rasism. Därför välkomnar vi regeringens beslut att arrangera forumet just här. Det ger Malmö en möjlighet att visa vad som görs på lokal nivå och för att värna principen om allas lika värde.

Placeholder

Vi är stolta över att regeringen har valt Malmö för forumet. Det ger oss möjlighet att visa upp vad som görs lokalt mot alla former av rasism. Malmö ska vara en trygg och välkomnande stad där människor ska känna sig representerade och inkluderade. Genom att bland annat ta del av personliga berättelser och lära av varandras erfarenheter tror vi att vi har större möjligheter att uppnå detta.

Ta del av Malmöforumet digitalt! De två plenumsessionerna och den avslutande presskonferensen direktsänds på regeringens hemsida. Du kan också se hela programmet i efterhand när Malmöforumet är över.

Malmö stads arbete

sv