Malmökraften

Ett unikt samarbete mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne. Malmökraften innebär att göra det enklare för Malmöbor i kontakten med de olika myndigheterna, snabbare hantering av ärenden, mindre byråkrati och tydligt fokus på att hjälpa arbetssökande till arbete eller utbildning.

Satsningen riktar sig till långtidsarbetslösa Malmöbor inskrivna i Jobb- och utbildningsgarantin samt vissa sjukskrivna och unga med aktivitetsersättning. Istället för att ha kontakt med handläggare på varje myndighet, och parallella handlingsplaner erbjuder Malmökraften en handläggare och en handlingsplan som tar ett helhetsgrepp om individens situation och förutsättningar. Ett 40-tal medarbetare från de fyra parterna jobbar tillsammans i team för att hitta lösningar för varje individ.

Starkt fokus på matchning

4000 Malmöbor i målgruppen kommer att få erbjudande om att ta del av Malmökraften via sin handläggare på Arbetsförmedlingen alternativt Försäkringskassan. Det övergripande målet är att matcha till arbete och studier. Malmökraften har tillgång till platser för arbetsträning, praktikplatser, arbetsmarknadsanställningar, studieförberedande aktiviteter, förberedande yrkesutbildning, vägledning, hälsofrämjande insatser och mycket mer. Allt för att steg-för-steg rusta sig för att komma in på arbetsmarknaden.

Egenmakt och hållbara lösningar

Genom att Malmökraften har tillgång till de samlade resurserna kring långtidsarbetslösa Malmöbor får individen större möjligheter att påverka och engagera sig i sin egen planering. Det gäller både valet av insatser och tillgång till digitala tjänster för att följa upp sin handlingsplan. Malmökraften erbjuder dessutom uppföljning och stöd till deltagare som gått till arbete och studier för att förhindra återgång i arbetslöshet.

Logotyper Malmökraften

Senast ändrad: 2018-08-29 08:37